Fiskalni značaj oporezivanja elektronske trgovine
Abstract:
Predmet analize u ovom radu jesu pravni aspekti oporezivanja elektronske trgovine u savremenim javnim finansijama i njen fiskalni značaj. U tom smislu se, najpre, razmatraju pojam i modaliteti poreza koji se plaća prilikom kupoprodaje dobara i usluga putem internet servisa, kao i prednosti i nedostaci korišćenja ovog instrumenta za finansiranje javnih dobara kroz iskustva zemalja koje se smatraju liderima u ovoj oblasti. Predmet analize biće i teza po kojoj oporezivanje interneta nije potrebno, jer je reč o relativno novim tehnologijama koje se mogu izuzeti od oporezivanja iz razloga što još uvek nisu dovoljno konkurentne i razvijene, a dinamičan progres u ovoj oblasti navodi na pitanje koliko se prihoda država odriče tom prilikom, što u uslovima finansijske krize i naraslog javnog duga dobija na posebnom značaju. U daljem tekstu se posebna pažnja posvećuje optimalnom oblikovanju ovih poreza, o čijim konstitutivnim elementima ne postoji jedinstveno shvatanje u teoriji, prevashodno, u pogledu određivanja poreskog predmeta, poreskog obveznika i poreske stope iz razloga što oporezivanje transakcija u kibernetskom prostoru predstavlja veoma sofisticiranu oblast. Prilikom uvođenja novih poreskih oblika u poreski sistem mora se obratiti posebna pažnja na činjenicu da ne dođe do povećanja ukupnog poreskog tereta, jer se poreski obveznici subjektivno, već osećaju preoporezovanim i teško prihvataju oporezivanje novih oblika potrošnje zbog problema regresivnosti i prevaljivosti poreza na potrošnju koji relativiziraju poresku pravičnost.

CITATION:

IEEE format

M. Dimitrijević, “Fiskalni značaj oporezivanja elektronske trgovine,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 171-174. doi:10.15308/sinteza-2014-171-174

APA format

Dimitrijević, M. (2014). Fiskalni značaj oporezivanja elektronske trgovine. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-171-174

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download