Menadžment u novom poslovnom okruženju – izazovi digitalne ekonomije
Abstract:
Ekonomski rast i tehnologija su neraskidivo povezani. Trenutni ekonomski uslovi podstiču ulaganja u tehnologije u tržišta u razvoju i pojačavaju njihove potrebe da tehnologija ubrza rast, a napredne tržišta traže nove načine da smanje troškove i pojačaju inovacije. Ovo postaje začarani krug u kome digitalne tehnologije doprinose prihodima i tražnji potrošača, obrazovanju, kao i efikasnoom korišćenju kapitala i resursa – sve ovo dovodi do povećanja privrednog rasta, posebno na tržištima u razvoju. Dok nove kompanije prihvataju digitalno tržište odmah, postojeće će morati da transformišu način prodaje, cene, proizvodnju i isporuku proizvoda i usluga. Menadžeri ukazuju da će digitalna metamorfoza doprineti da njihove kompanije vode veću brigu o korisnicima, smanjiti vreme potrebno za izvršenje zadataka i povećati produktivnost zaposlenih.

CITATION:

IEEE format

M. Zakić, “Menadžment u novom poslovnom okruženju – izazovi digitalne ekonomije,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 116-120. doi:10.15308/sinteza-2014-116-120

APA format

Zakić, M. (2014). Menadžment u novom poslovnom okruženju – izazovi digitalne ekonomije. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-116-120

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download