U traganju za fleksibilnošću: Uticaj informacionih tehnologija na savremeno radno okruženje
Abstract:
Fleksibilnost u obavljanju posla i samog radnog okruženja izazivaju sve veću pažnju teoretičara i praktičara savremenog poslovanja. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj koji informacione tehnologije imaju u povezivanju virtuelnog i fizičkog radnog okruženja, povećanju produktivnosti i efikasnosti poslovanja, sa jedne strane, a potenciranja kreativnosti i motivisanosti zaposlenih sa druge strane. Postizanje navedenog balansa, kao što će pokazati primeri iz prakse obrađeni u ovom radu, ključ je uspeha u poslovanju u ekonomiji znanja.

CITATION:

IEEE format

J. Đorđević Boljanović, G. Dobrijević, “U traganju za fleksibilnošću: Uticaj informacionih tehnologija na savremeno radno okruženje,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 233-236. doi:10.15308/sinteza-2014-233-236

APA format

Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G. (2014). U traganju za fleksibilnošću: Uticaj informacionih tehnologija na savremeno radno okruženje. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-233-236

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download