Концепт развоја геопортала Војногеографског института
Abstract:
У раду је приказан концепт развоја геопортала Војногеографског института. Предложено решење представља визију примене савремене информатичке технологије, засноване на јединственом окружењу (Web – ГИС концепт), у којем се одвијају процеси продукције, презентације, дистрибуцијe и коришћења геопросторних података у складу са усвојеним међународним стандардима.

CITATION:

IEEE format

R. Banković, S. Tatomirović, S. Radojčić, “Концепт развоја геопортала Војногеографског института,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 801-804. doi:10.15308/sinteza-2014-801-804

APA format

Banković, R., Tatomirović, S., Radojčić, S. (2014). Концепт развоја геопортала Војногеографског института. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-801-804

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download