Internet marketing u retail bankarstvu
Abstract:
Razvoj internet tehnologija doprineo je da internet postane sve zastupljeniji kanal komunikacije između klijenata i poslovnih banaka. Zahvaljujući prednostima ovog kanala komunikacije, klijenti poslovnih banaka dobijaju efikasne i pravovremene informacije, šalju i primaju neophodna dokumenta u elektronskoj formi, potvrđuju elektronskom verifikacijom svoje naloge, obavljaju elektronski platni promet itd. Internet marketing u reatail bankarstvu ne treba shvatiti samo kao promotivnu aktivnost poslovnih banaka (deo marketing miksa), što je u praksi najčešći slučaj, već je potrebno sagledati i mogućnosti unapređenja kreditnog procesa odobrenja retail kreditnih proizvoda upravo korišćenjem interneta kao kanala komunikacije. Cilj ovog rada je da se dokaže prednost internet kanala komunikacije prilikom odobravanja-reizdavanja retail kreditnih proizvoda, koji su obično manjeg iznosa izloženosti banke, ali su ujedno i najzastupljeniji (kreditne i debitne kartice, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu itd.), u odnosu na klasičan proces odobrenja (odlazak klijenta u banku, podnošenje zahteva, odobrenje i realizacija). Korišćenjem internet kanala komunikacije ostvaruju se značajne uštede, jer se navedeni proces pojednostavljuje i skraćuje, ali se rizik plasmana banke ne povećava, jer se radi o postojećim klijentima i sa kreditnom istorijom u istoj banci. Dokumentacija koja se dostavlja banci može biti elektronski sertifikovana, za šta su neophodna sistemska rešenja (elektronski potpisi za saglasnost za Izveštaj Kreditnog biroa, obračunske listove, potvrde i kreditni zahtev). Neophodno je preduzeti sve mere da ovakav kanal komunikacije bude bezbedan i zaštićen od eventualnih zloupotreba. Sistemske uštede koje bi poslovne banke ostvarile implementacijom internet kanala komunikacije u zvanične retail kreditne procedure i procese, mogu se iskoristiti za unapređenje ovog i sličnih sistema, njihovu pristupačnost širem krugu klijenata, ali i zaštitu i bezbednost podataka. Nivo zadovoljstva klijenata uslugom poslovne banke bi se povećao, lojalnost klijenata i mogućnost poboljšanja saradnje takođe. Zbog navedenog, internet marketing u retail bankarstvu ima višestruku ulogu, značaj i perspektivu.

CITATION:

IEEE format

D. Ranisavljević , “Internet marketing u retail bankarstvu,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 324-329. doi:10.15308/sinteza-2014-324-329

APA format

Ranisavljević , D. (2014). Internet marketing u retail bankarstvu. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-324-329

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download