Obrazovni alati u nastavi matematike
Abstract:
Primarna upotreba obrazovnih softvera u nastavi matematike je kvalitetna prezentacija i verifikacija rezultata . Postoje različita rešenja za poboljšanje logike učenika zasnovana na interaktivnosti. Neka od takvih rešenja su besplatna i lako prilagodiva. Malo ovakvih softvera može biti dostupno i korišćeno na internetu. Matematički obrazovni softveri su namenjeni za inovativno, interaktivno i dinamičko podučavanje iz raznih oblasti matematike. Rad će pokazati načine kreiranja matematičkih edukacionih materijala i njihovu upotrebu. Opisani su i načini kako se programi koji se koriste u svakodnevnici mogu iskoristiti kao dobar način reprezentacije matematičkih pojmova.

CITATION:

IEEE format

I. Kostić Kovačević, D. Lukač, J. Gavrilović, D. Đurović, “Obrazovni alati  u nastavi matematike,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 340-344. doi:10.15308/sinteza-2014-340-344

APA format

Kostić Kovačević, I., Lukač, D., Gavrilović, J., Đurović, D. (2014). Obrazovni alati  u nastavi matematike. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-340-344

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download