E-učenje matematike vođeno principima transakcione analize
Abstract:
Znanje matematike veoma je nisko u našoj zemlji, ako primenimo standardne metode merenja. Na primer, PISA 2012. daje zabrinjavajuće podatke. Naši rezultati su ispodprosečni (446 poena, prosek je 494). Deca uzrasta osnovne škole često opisuju matematiku kao dosadan, težak, nerazumljiv, nepraktičan predmet Uspeh je loš, a motivacija jniska. U radu se istražuju mogućnosti primene principa transakcione analize u učenju matematike, posebno se baveći projektovanjem sistema za e-učenje, koji je zasnovan na tehnologijama interneta. Daju se principi koncepta OK matematike.

CITATION:

IEEE format

V. Dedić, V. Kuleto, “E-učenje matematike vođeno principima transakcione analize,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 336-339. doi:10.15308/sinteza-2014-336-339

APA format

Dedić, V., Kuleto, V. (2014). E-učenje matematike vođeno principima transakcione analize. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-336-339

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download