Višekriterijumska ocena internet prezentacije Beograda za strane turiste
Abstract:
U ovom radu su razmatrane internet prezentacije grada Beograda koje su namenjene stranim turistima. Dat je prikaz nekih celina i njihovih sajtova. Posebna pažnja usmerena je na muzeje u Beogradu, pa je za muzeje ovde i dato uputstvo za prezentovanje Beograda i naše zemlje. Dalje, izvršena je višekriterijumska analiza internet prezentacija turističke ponude Beograda sa dva glavna stanovišta- sa stanovišta interesovanja turiste i sa druge strane sa stanovišta organizatora prezentacije.

CITATION:

IEEE format

M. Žižović, V. Jovanović, N. Damljanović, M. Žižović, “Višekriterijumska ocena internet prezentacije Beograda za strane turiste,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 755-757. doi:10.15308/sinteza-2014-755-757

APA format

Žižović, M., Jovanović, V., Damljanović, N., Žižović, M. (2014). Višekriterijumska ocena internet prezentacije Beograda za strane turiste. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-755-757

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download