Primena Interneta u komunikaciji telefonskih korisnika u ruralnim oblastima – modifikacija postupka prenosa signalizacije
Abstract:
Rad prikazuje kako se primenom Interneta može ostvariti govorna telefonska komunikacija korisnika u oblastima bez dovoljno razvijene telekomunikacione infrastrukture. Analiziraju se načini prenosa telefonskih signala preko Interneta, a posebno načini slanja telefonske signalizacije. Na kraju se prikazuje kako je poboljšan metod slanja signalizacionog kriterijuma identifikacije pozivajućeg pretplatnika preko Interneta u odnosu na ono što je omogućeno Internetskim preporukama. Analizirane su performanse novog postupka u pogledu kašnjenja u prenosu, potrebnog kapaciteta za prenos signala preko Interneta i verovatnoće greške u prenosu.

CITATION:

IEEE format

A. Lebl, D. Mitić, . Markov, “Primena Interneta u komunikaciji telefonskih korisnika u ruralnim oblastima – modifikacija postupka prenosa signalizacije,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 77-81. doi:10.15308/sinteza-2014-77-81

APA format

Lebl, A., Mitić, D., Markov, . (2014). Primena Interneta u komunikaciji telefonskih korisnika u ruralnim oblastima – modifikacija postupka prenosa signalizacije. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-77-81

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download