EDUKACIJA PREKO INTERNETA ZA VASPITAČE
Abstract:
U radu se govori o savremenom pristupu obrazovanju vaspitača. Edukacija preko interneta u školovanju prosvetnog kadra je nov metod u Srbiji, a Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u poslovne informatičare – Sirmium u Sremskoj Mitrovici prva je, i za sada jedina, u akreditaciji ovakvog načina studiranja. Cilj rada je da se istraži koliko je edukacija preko interneta primenljiva u obrazovanju strukovnih vaspitača, i koliko je bolja ili ne od klasičnog načina studiranja. Urađen je projekat virtuelne učionice i u tim uslovima je praćen rad grupe studenata koja čini oko 30% upisane populacije na smer strukovni vaspitač, što će biti predstavljeno u ovom radu. Njima su ponuđeni sadržaji predmeta prezentovani putem video-snimka, koji su profesori ranije snimili, zatim su mogli da putem interneta pristupe platformi i ponovo pogledaju snimke i da provere svoje znanje putem testova za samoproveru postavljenih na inernet-platformi. Data im je i mogućnost da se on-line uključe u čas koji profesor drži ostatak studenata i mogućnost konsultacija putem interneta. Za ovaj vid nastave preko interneta koriščen je softver MOODLE, i svi paketi su rađeni u skladu sa SCORM standardaima. Uporedo je određena kontrolna grupa od isto toliko studenata (30%) koji su nastavu pratili klasičnim putem i potom su metodom intervjua i analizom postignuća studenata upoređeni rezultati ove dve grupe. Postignuća studenata oblastima veština bila su na strani klasične nastave, a u oblasti medija, komunikacije i informacionih sistema na strani studenata koji su se obučavali preko interneta.

CITATION:

IEEE format

S. Milenković, D. Drazic, “EDUKACIJA PREKO INTERNETA ZA VASPITAČE,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 472-475. doi:10.15308/sinteza-2014-472-475

APA format

Milenković, S., Drazic, D. (2014). EDUKACIJA PREKO INTERNETA ZA VASPITAČE. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-472-475

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download