Ekonomske i društvene posledice zloupotreba interneta u sportu
Abstract:
Značaj interneta za razvoj fizičkog vaspitanja i sporta i menadžmenta u sportu, niko ne može osporiti. U radu pod naslovom ’Ekonomske i društvene posledice zloupotreba interneta u sportu’, istražene su činjenice, problemi i načini konsolidovanja subjekata koji sve češće trpe velike, negativne posledice u sportskoj, poslovnoj i obrazovnoj praksi. Izlaganje obuhvata naličje medalje Interneta u sportu jer negativno utiče na dalji razvoj sporta, kvalitet trenažnih procesa, društvenih odnosa, menadžmenta u sportu, edukacije, posledično privrednih tokova, i društva u celini, a time i na nastanak, održavanje i zaštitu sportskog brenda. U uvodu pod naslovom ’Teorija sporta, sportski menadžment i Internet’, objašnjeni su izvori nastanka posmatranih pojava u okviru naučnih disciplina: menadžment i komunikacije. Na taj se način stiče pravilan uvid u pristupe koji dele sportsku, naučnu i drugu javnost kada je u pitanju variranje značaja koji se pridaje novim naučnim disciplinama, postavljajući korektan okvir za njihovo dalje proširivanje i produbljavanje u oblastima koje se medjusobno prepliću. Polazna ideja je da kvalitetno intonirana primena Interneta u sportu, treba doprineti očuvanju etičkih i upravljačkih principa. Ova ideja u poglavlju ’Imperativ fer pleja u Internetu u sportu’, uvodi menadžment u sportu u eru institucionalizacije, na osnovama zakona i putem strukovnog organizovanja i uplivisanja. To je važno za kreiranje strategija: za planiranje, ostvarenje, realizaciju i kontrolu sportsko-ekonomskog efekta; za najvažnije interesne grupe: sportiste, sportske stručnjake, stručnjake u sportu, sportske organizacije, obrazovne institucije i društvo. Rezultati istraživanja u poglavlju ’Sportska misija sinhronizovana upravljanjem i komunikacioni spektrum’, ukazuju na potrebu jasnog predstavljanja i razgraničenja uloga. To je put i način za kreiranje korektne i dugoročne interesne relacije, na visoko konkurentnom tržištu sportskih usluga, za sportski auditorijum, gde nema mesta za nesportske, ne fer i loše programe, asocijacije i pojedince. Ukoliko se pravovremeno ne uvidi njihov značaj, postoji opasnost da se demotiviše redak ljudski resurs, sportski talenat, koji jedini proizvodi rezultat, pa se njegovom apstinencijom nepovratno i zauvek gube ostali u njega uloženi resursi: vreme, novac, infrastruktura, poverenje, imidž....

CITATION:

IEEE format

S. Dugalić, “Ekonomske i društvene posledice zloupotreba interneta u sportu,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 111-115. doi:10.15308/sinteza-2014-111-115

APA format

Dugalić, S. (2014). Ekonomske i društvene posledice zloupotreba interneta u sportu. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-111-115

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download