Internet kao komunikacioni kanal u uslovima globalizacije
Abstract:
U ovom radu autori će pokušati da ukažu na značaj interneta, kao globalnog komunikacionog kanala u savremenom poslovnom okruženju, kao i uticaj koji ima na poslovanje modernih organizacija. U uslovima hiperglobalizacije, internet je, kao novi komunikacioni kanal doprineo značajnoj i ubrzanoj promeni strukture organizacija, kao i svih procesa koji se u njima odvijaju. Autori će pokušati da ukažu na pozitivne i negativne aspekte korišćenja interneta kao globalnog komunikacionog kanala.

CITATION:

IEEE format

V. Džamić, V. Mizdraković, M. Šekarić, “Internet kao komunikacioni kanal u uslovima globalizacije,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 274-276. doi:10.15308/sinteza-2014-274-276

APA format

Džamić, V., Mizdraković, V., Šekarić, M. (2014). Internet kao komunikacioni kanal u uslovima globalizacije. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-274-276

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download