Геопросторна база података о земљишту као основа за процену утицаја земљишта на војне операције
Abstract:
Поред константних и брзих промена, савремене војнеоперације карактерише примена нових технологија и стандарда у области ратне вештине, анализе и експлоатације података оперативног окружења. Квалитетном проценом утицаја елемената окружења увећава се сопствена моћ и стиче предност у односу на непријатеља. Земљиште или педолошки покривач, као елеменат оперативног окружења и физичко-географске димензије простора својим квалитативним и квантитативним карактеристиикама утиче на реализацију садржаја борбених дејстава. Добра процена и експлоатација предности овог елемента захтева од војних стручњака свеобухватно познавање земљишта и његове интеракције са осталим чиниоцима оперативног окружења. Појавом савремених технологија, рачунара и информационих система (географских информационих система - ГИС) створени су услови за брзу обраду, приказ и анализу података о земљишту. Квалитетни и правилно структуирани подаци са једне стране и снажне аналитичке функције са друге стране, представљају добру основу за максималну експлоатацију повољних карактеристика земљишта. У раду су представљене могућности примене географских информационих система у анализи података о земљишту, пре свега, са аспекта извођења војних операција. Осим тога, рад даје практичне резултате тих анализа у контексту конкретних захтева који се односе на утицај појединих особина земљишта на реализацију садржаја борбених дејстава.

CITATION:

IEEE format

Z. Srdić, V. Jovanović, S. Radojčić, G. Prodanović, “Геопросторна база података о земљишту као основа за процену утицаја земљишта на војне операције,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 831-834. doi:10.15308/sinteza-2014-831-834

APA format

Srdić, Z., Jovanović, V., Radojčić, S., Prodanović, G. (2014). Геопросторна база података о земљишту као основа за процену утицаја земљишта на војне операције. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-831-834

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download