Za kritičku i proaktivnu upotrebu interneta: značaj praktikovanja medijskog obrazovanja
Abstract:
Kompleksnost i višeznačnost relacije na koju referiše jedna od podtema ove konferencije - "internet i obrazovanje" implicira i omogućava različite konkretizacije njenog razmatranja. Tako se za brojne naučnike i pedagoge ova očituje kroz/kao razmatranje pitanja INTERNET U OBRAZOVANJU, to jest kao pitanje njegove instrumentalne funkcije, u svrhu sticanja (proširivanja) znanja. Drugi, pak, naznačenu temu recipiraju u značenju OBRAZOVANJE ZA INTERNET, što će reći kao osposobljavanje za njegovo kritičko i proaktivno korišćenje, ne samo. ali svakako i u nastavi, a što jeste funkcija medijskog obrazovanja. Polazeći od pomenutog tretiranja medijskog obrazovanja, u ovom radu predočavaju se teorijske elaboracije o njegovoj suštini i svrsi uopšte, a posebno u smislu njegovog doprinosa razvijanju svesti o, kako pozitivnim tako i negativnim, posledicama primene interneta, pre svega u nastavi.

CITATION:

IEEE format

M. Kristović, “Za kritičku i proaktivnu upotrebu interneta: značaj praktikovanja medijskog obrazovanja,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 446-449. doi:10.15308/sinteza-2014-446-449

APA format

Kristović, M. (2014). Za kritičku i proaktivnu upotrebu interneta: značaj praktikovanja medijskog obrazovanja. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-446-449

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download