Selekcija kandidata putem društvenih mreža- za ili protiv
Abstract:
U današnje vreme upotreba interneta je postala neophodna i nezaobilazna kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Savremeni načini komunikacije se razvijaju i sve se više upotrebljavaju, a posebno društvene mreže jer pored komunikacije pružaju i druge usluge, a postale su i važan deo u procesu zapošljavanja. Cilj ovog rada je da predstavi društvene mreže (LinkedIn, Twitter, Facebook, SnapChat...) koje se koriste prilikom traženja zaposlenja i da ukaže kakav uticaj imaju profili na društvenim mrežama prilikom selekcije i regrutacije kandidata, koliko menadžera ljudskih resursa koristi društvene mreže u tu svrhu i mane i prednosti selekcije i regrutacije kandidata pomoću društvenih mreža.

CITATION:

IEEE format

M. Jovandić, “Selekcija kandidata putem društvenih mreža- za ili protiv,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 1036-1039. doi:10.15308/sinteza-2014-1036-1039

APA format

Jovandić, M. (2014). Selekcija kandidata putem društvenih mreža- za ili protiv. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-1036-1039

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download