On-line komunikacija u službi kreiranja korporativne reputacije
Abstract:
Treća tehnološka, takozvana, digitalna revolucija izazvana eksplozivnim razvojem informaciono - komunikacionih tehnologija drastično je promenila, a i dalje menja način poslovanja preduzeća, ali i svakodnevni život običnog čoveka i potrošačke populacije. U potrazi za potrošačima i ciljnim odredištima proizvodnje preduzeće je sve manje „osuđeno” na svoju najneposredniju okolinu. Zapravo, putem Interneta ono dobija priliku da, usled prostorno-vremenske kompresije sveta bude viđeno na najudaljenijim tačkama zemljine kugle i da ostvari prisustvo na globalnom tržištu. Informatički bum koji je rezultirao milijardama korisnika Interneta inicirao je transformaciju masovnog tržišta na „tržište za svakog pojedinca”. Naime, Internet kao moćan interaktivni medij omogućio je da se, do juče pasivan primalac poruke pretvori u aktivnog učesnika komunikacionog procesa i dobije ulogu dizajnera ili redizajnera i partnera u stvaranju novih vrednosti na tržištu. Dijalogom i interakcijom sa ciljnom publikom, kreiranjem fleksibilnog i neretko personalizovanog asortimana ponude preduzeće inkorporira potrošača u proces stvaranja vrednosti čime podiže nivo njegovog zadovoljstva na viši nivo. Isto tako, i potrošači se u virtuelnom prostoru povezuju i komuniciraju razmenjujući informacije, stavove i lična iskustva vezana za određene proizvode/usluge i probleme pri kupovini i potrošnji, uvek kada su zadovoljni, a još više kada se razočaraju u ponudu i kvalitet isporučene vrednosti. Nema bolje preporuke od zadovoljnog potrošača koji će komunikacijom „od usta do usta” i rečima hvale za isprobani proizvod/uslugu uticati na kreiranje pozitivnog imidža u očima javnosti, i obratno. U vremenu kada potrošači u virtuelnim pričaonicama i na socijalnim mrežama planiraju i biraju svoju sledeću kupovinu sasvim je jasno da je korporativna reputacija determinisana kvalitetom i kontinuitetom on-line komunikacije, ne samo na relaciji preduzeće - potrošač, već i komunikacijom između postojećih i potencijalnih kupaca. Urušavanjem korporativne reputacije preduzeće bi zakoračilo u sopstvenu poslovnu propast, pa se kao realno rešenje u savremenim uslovima poslovanja nameće potreba upravljanja on-line reputacijom (Management On-line Reputation).

CITATION:

IEEE format

S. Vujović, “On-line komunikacija u službi kreiranja korporativne reputacije,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 237-242. doi:10.15308/sinteza-2014-237-242

APA format

Vujović, S. (2014). On-line komunikacija u službi kreiranja korporativne reputacije. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-237-242

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download