Predlog arhitekture distribuirane mobilne aplikacije za procenu rizikaKeywords:
Android, json, NoSQL


Abstract:
U savremenom pristupu obradi podataka postoji težnja da se događaji obrađuju na mestu njihovog nastanka. Jedna od situacija koja zahteva takav pristup je procena rizika prilikom ostvarenja nekog hazarda. Ona podrazumeva prikupljanje i obradu podataka na samom mestu ostvarenja. Napredak tehnologije i trenutno stanje u računarstvu i komunikacijama su omogućili razvijanje takve aplikacije. U radu su analizirane moguće arhitekture zasnovane na Android mobilnoj platformi, Json formatu za razmenu podataka i NoSql rešenjima za skladištenje prikupljenih podataka.

CITATION:

IEEE format

S. Popov, M. Bender, J. Tucakov, “Predlog arhitekture distribuirane mobilne aplikacije za procenu rizika,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 668-672. doi:10.15308/sinteza-2014-668-672

APA format

Popov, S., Bender, M., Tucakov, J. (2014). Predlog arhitekture distribuirane mobilne aplikacije za procenu rizika. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-668-672

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download