Inoviranje znanja o standardizovanim računarskim mrežama i komunikacijama
Abstract:
U ovom radu je izdvojen deo višekriterijumskih analiza puteva inoviranja znanja u podoblastima ICT, grupisanim prema internacionalnoj klasifikaciji standarda (ICS). Predstavljene su korelacije inovacija i standardizacije komunikacija: lokalnih računarskih mreža (ICS-2=35.110), globalnih komunikacija i Interneta (ICS-2=35.100). Predstavljena istraživanja inovativnosti izvora znanja baziraju se na rezultatima višegodišnjih studija. Za navedene standardizovane podoblasti, u radu su izdvojeni rezultati iz populacije sveukupnog stvaralaštva baziranog na preko 72.340 standardizovanih dokumenata (ISO i SRPS standarda). Primenjena je klasterizacija, PDCA metodologija (Plan-Do-Check-Act) i druge metode istraživanja. Težište je na podoblastima najvišeg intenziteta inovativnosti. Na raspolaganju su originalni rezultati: analize trendova, originalne relacije, indeksi količine, indeksi vrednsti, indeksi inovativnosti izvora znanja itd. Rezultati ukazuju na korelacije standardizacije i inovacija u vremenskoj dimenziji PDCA koncepta. Praćenje trendova standardizacije komunikacija (na primerima globalnih ISO i lokalnih SRPS izvora), nosi i odgovarajuće probleme u svakodnevnoj stvaralačkoj praksi. Analize daju odgovarajuća rešenja na relacijama standardizacija - inoviranje proizvoda (prevashodno: softvera, hardvera i usluga – na primerima obrazovanja).

CITATION:

IEEE format

. Micić, V. Mladenović, “Inoviranje znanja o standardizovanim računarskim mrežama i komunikacijama,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 439-445. doi:10.15308/sinteza-2014-439-445

APA format

Micić, ., Mladenović, V. (2014). Inoviranje znanja o standardizovanim računarskim mrežama i komunikacijama. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-439-445

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download