Informacioni sistem za podršku odlučivanju na železnici baziran na WCF Data servisima
Abstract:
Jedan od najznačajnijih zadataka Železnica Srbije, kada je u pitanju bezbednost železničkog saobraćaja, jeste da smanji broj saobraćajnih nezgoda na putno-pružnim prelazima. Da bi se donela odluka kod kojih putno-pružnih prelaza je potrebno povećati stepen osiguranja, potrebno je raspolagati podacima o obimu drumskog saobraćaja na prelazima. Brojanje saobraćaja na državnim putevima Republike Srbije vrši Javno preduzeće "Putevi Srbije" (JPPS), uz pomoć automatskih brojača i sistema za naplatu putarine. Stoga Železnice Srbije moraju periodično da preuzimaju podatke o saobraćajnim tokovima od JPPS. U ovom radu predlažemo model za preuzimanje podataka u realnom vremenu uz pomoć Windows Communication Foundation (WCF) Data servisa. WCF Data servisi su posebna vrsta Web servisa koja omogućava pristup različitim udaljenim sistemima za upravljanje bazama podataka, izvršavanje upita nad tim bazama i prikazivanje rezultata upita unutar Windows ili Web aplikacija. U okviru rada razvijena je Windows aplikacija koja zaposlenima u Železnicama Srbije omogućava generisanje upita nad Microsoft SQL bazom podataka JPPS, kao i prikazivanje rezultata tih upita. U okviru rada razvijeno je nekoliko WCF Data servisa koji iz Microsoft SQL baze podataka JPPS preuzimaju podatke o prosečnom godišnjem i mesečnom dnevnom saobraćaju po osnovnim vrstama vozila na saobraćajnim deonicama. WCF Data servisi pozivaju se iz pomenute Windows aplikacije, a podaci koje servisi obezbeđuju prikazuju se u istoj aplikaciji. Ova Windows aplikacija zajedno sa pomenutim Web servisima i bazama podataka sa kojima komunicira predstavlja sistem za podršku u odlučivanju pri upravljanju bezbednošću saobraćaja na putno-pružnim prelazima.

CITATION:

IEEE format

S. Janković, S. Mladenović, S. Vesković, “Informacioni sistem za podršku odlučivanju na železnici baziran na WCF Data servisima,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 841-845. doi:10.15308/sinteza-2014-841-845

APA format

Janković, S., Mladenović, S., Vesković, S. (2014). Informacioni sistem za podršku odlučivanju na železnici baziran na WCF Data servisima. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-841-845

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download