PRIMENA DRUŠTVENIH MREŽA U SAVREMENOM POSLOVANJU
Abstract:
Sve je više organizacija koje prepoznaju značaj društvenih mreža i odlučuju da sa svojim ciljnim auditorijumom komuniciraju preko ovih kanala. U ovom radu govori se, pre svega, o primeni Facebook-a (kao najpopularnije društvene mreže kod nas i u svetu) u poslovanju, o tome koje vrste sadržaja se najčešće koriste u cilju privlačenja, održavanja pažnje i uključivanja korisnika u komunikaciju, koja su to pravila ponašanja koja organizacije moraju da poštuju kako bi uspešno poslovale i gradile svoj imidž na društvenim mrežama, koliko su korisni sadržaji koji se postavljaju i u kojoj meri podrazumevaju angažovanje i uključivanje korisnika. Na kraju rada, ukratko je prikazan primer zvanične Facebook stranice jedne visokoškolske ustanove iz Beograda, kao i način na koji ova obrazovna institucija komunicira sa svojim sadašnjim i potencijalnim korisnicima.

CITATION:

IEEE format

A. Krstić, S. Lazarević, “PRIMENA DRUŠTVENIH MREŽA U SAVREMENOM POSLOVANJU,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 221-226. doi:10.15308/sinteza-2014-221-226

APA format

Krstić, A., Lazarević, S. (2014). PRIMENA DRUŠTVENIH MREŽA U SAVREMENOM POSLOVANJU. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-221-226

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download