Primena i bezbednosni rizici Cloud rešenja u eZdravlju
Abstract:
Uvođenje elektronskog kartona pacijenta omogućilo je neuporedivo lakšu pretragu u odnosu na stari, ručno pisani sistem kartona, pojednostavilo je praćenje istorije bolesti i obezbedilo veliku istraživačku bazu. Prikupljeni podaci daju uvid u dijagnozu simptoma, preduzete tretmanu i uticaj lekova, a mogu se iskoristiti i za razvoj sistema koji će pomagati doktorima u donošenju odluka. Razvoj Cloud rešenja, otvara i pitanje prenosa eZdravlja u Cloud domen. Zdravstvene organizacije mogu uštedeti sredstva potrebna za serversku opremu i razvoj sopstvenih softverskih rešenja, kao i prostor neophodan za smeštanje računarske opreme. Takođe, smanjuje se i broj tehničkog osoblja potrebnog za održavanje jednog bolničkog informacionog sistema. Podaci o pacijentima iz baza međusobno udaljenih zdravstvenih organizacija postaju dostupni za sprovođenje različitih statističkih analiza omogućavajući uvid u zdravstveno stanje stanovništva i rano uočavanje epidemija. Sa druge strane, bezbednost elektronskog zdravstvenog sistema predaje se u ruke provajderima Cloud servisa, čime se pojednostavljuje održavanje, ali i gubi direktna kontrola nad bezbednosti ovih osetljivih podataka. U radu je razmatrana primena Cloud servisa u eZdravlju, ekonomski aspekti uvođenja Cloud rešenja u eZdravlje, kao i problemi bezbednosti servisa i podataka o pacijentu u Cloud-u.

CITATION:

IEEE format

V. Radunović, M. Barjaktarović, “Primena i bezbednosni rizici Cloud rešenja u eZdravlju,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 661-667. doi:10.15308/sinteza-2014-661-667

APA format

Radunović, V., Barjaktarović, M. (2014). Primena i bezbednosni rizici Cloud rešenja u eZdravlju. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-661-667

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download