Primena interneta kod muškaraca i žena u Srbiji
Abstract:
U Srbiji prema zvaničnoj statististici Zavoda za statistiku Srbije, više od polovine stanovništva ima internet i skoro više od polovine stanovništva je koristilo internet u 2012 godini. Od ukupnog broja stanovništva 48,64% su muškarci i 51,31% su žene. Shodno tome da postoje razlike u polovima po pitanju želja, potreba i aktivnosti, iste se mogu uočiti i prilikom upotrebe interneta. U istraživanju je pokazana razlika između muškaraca i žena prilikom načina korišćenja interneta, svrhe upotrebe interneta (vesti, sport, zabava, društvene mreže, online kupovine), kao i vremenskog korišćenja interneta. Cilj je da sa razumevanjem specifičnog ponašanja, kako muškaraca tako i žena, na internetu možemo bolje kreirati marketinške kampanje i ponuditi im bolje proizvode i usluge na način koji odgovara njihovim potrebama.

CITATION:

IEEE format

S. Alčaković, B. Čavić, V. Bošković Marković, “Primena interneta kod muškaraca i žena u Srbiji,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 295-297. doi:10.15308/sinteza-2014-295-297

APA format

Alčaković, S., Čavić, B., Bošković Marković, V. (2014). Primena interneta kod muškaraca i žena u Srbiji. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-295-297

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download