Primena poslovne inteligencije i interneta u finansijama
Abstract:
U ovom radu se posmatra poslovna inteligencija i korišćenje interneta kao bitan faktor u savremenom poslovanju. Arhitektura koja se koristi predstavlja zbir integrisanih alata, aplikacija i baza podataka. Ovakav način integrisanja poslovnih podataka obezbeđuje efikasnost organizaciji, lak pristup poslovnim podacima, pouzdanu analizu i međusobno deljenje istih informacija. To su sve brojni razlozi koji utiču na donošenje kvalitetnijih, bržih i relevantnijih odluka, čime se poboljšava sveukupna poslovna efektivnost. U te svrhe, u svetu se koriste neuronske mreže za praćenje finansijskih pokazatelja koje koriste kao ulazne podatke finansijske koeficijente. U tom procesu vrši se racionalizacija ukupnog broja finansijskih koeficijenata tako što se njihov broj smanjuje za 3 – 4 puta.

CITATION:

IEEE format

L. Jeremić, “Primena poslovne inteligencije i interneta u finansijama,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 213-216. doi:10.15308/sinteza-2014-213-216

APA format

Jeremić, L. (2014). Primena poslovne inteligencije i interneta u finansijama. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-213-216

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download