Revizija kontrola informacionog sistema
Abstract:
Danas sva preduzeća koriste informacione sisteme za upravljanje svojim poslovanjem, unapređenje sopstvene efikasnosti i kapaciteta, održavanje i jačanje konkurentske sposobnosti. Sigurnost i pouzdanost informacionih sistema zavisi od dizajniranosti i efikasnosti kontrolnog sistema. Glavni cilj ovog istraživanja jeste da se utvrdi revizorski proces evaluacije efikasnosti opštih i aplikativnih kontrola informacionog sistema. Prikazane su faze procesa planiranja revizije informacionog sistema, obavljanja revizije i izveštavanja, sa posebnim fokusom na rizične tačke u informacionom sistemu povezane sa finansijskom revizijom.

CITATION:

IEEE format

M. Stanišić, “Revizija kontrola informacionog sistema,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 588-594. doi:10.15308/sinteza-2014-588-594

APA format

Stanišić, M. (2014). Revizija kontrola informacionog sistema. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-588-594

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download