SCENSKO OBRAZOVANJE VASPITAČA
Abstract:
У овом раду се говори о савременом образовању васпитача које подразумева стицање знања и вештина из области сценске уметности ради уметничког образовања и социјализације деце. Овај тренд образовања даје превагу непосредној комуникацији и групном раду с децом, а интернет своди на укупно информисање и представља својеврсан вид борбе против „интернетизације“ деце.

CITATION:

IEEE format

B. Popović, “SCENSKO OBRAZOVANJE VASPITAČA,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 389-392. doi:10.15308/sinteza-2014-389-392

APA format

Popović, B. (2014). SCENSKO OBRAZOVANJE VASPITAČA. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-389-392

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download