Kombinovanje biometrije i lozinki u savremenim servisima autentifikacije
Abstract:
U radu se bavimo razvojem bezbednih sistema za autentifikaciju zbog velike potrebe koja postoji u aplikacijama savremenih poslovnih okruženja. Obzirom na razvoj i potencijal biometrijskih podataka, naša ideja u radu je da ostvarimo vezu između biometrije otiska prsta i tradicionalnih lozinki. Na ovaj način servis autentifikacije obezbeđuje dvo-faktorsku šemu koja je zasnovana na nečemu što jesmo i nečemu što znamo. Naša predložena šema sadržaće detaljno objašnjenje o načinu kombinovanja ova dva faktora preko kojih se obezbeđuje bezbedna autentifikacija. Zanemarujući osvedočene performanse biometrijskog sistema za prepoznavanje, uticaćemo na parametre transformacione funkcije za genrisanje biometrijskog obrasca koji će posedovati odgovarajuće informacione osobine za potrebe autentifikacije. Dobijanje dobre informacione vrednosti tako generisanog materijala nam omogućava generisanje kriptoloških ključeva visoke entropije. Evaluacija sistema biće izvršena na osnovu podignutog eksperimentalnog rešenja koje je zasnovano na Matlab programskom paketu i “CASIA” biometrijskoj bazi podataka.

CITATION:

IEEE format

M. Marjanović, “Kombinovanje biometrije i lozinki u savremenim servisima autentifikacije,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 984-989. doi:10.15308/sinteza-2014-984-989

APA format

Marjanović, M. (2014). Kombinovanje biometrije i lozinki u savremenim servisima autentifikacije. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-984-989

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download