Procedura za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive
Abstract:
Koncept ocene rizika i strategija za smanjenje rizika, kod proizvoda gde je bezbednost od izuzetne važnosti, definisana je u generičkim standardima direktiva Novog pristupa. Za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu još uvek ne postoji opšti standard koji definiše principe za projektovanje ove opreme sa akcentom na oceni i smanjenju rizika. Radna verzija procedure za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima Direktive za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (RTTE Direktiva) još uvek nije završena, iako radna grupa ADCO R&TTE intenzivno radi na tom projektu prethodnih godina. Na osnovu novog standarda za ocenu rizika iz područja mašina, EN ISO 12100, u ovom radu dat je predlog kompletne procedure za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive.

CITATION:

IEEE format

A. Bašić, P. Popović, “Procedura za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 907-913. doi:10.15308/sinteza-2014-907-913

APA format

Bašić, A., Popović, P. (2014). Procedura za procenu rizika proizvoda koji nisu usaglašeni sa osnovnim zahtevima RTTE direktive. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-907-913

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download