PRIKUPLJANJE INFORMACIJA ZA IZRADU GIS-a METODAMA AUTOMATSKE DIGITALNE FOTOGRAMETRIJE
Abstract:
GIS je kompjuterski sistem za prikupljanje, skaladištenje, uređivanje, analizu i prikaz geografskih informacija. Glavna komponenta GIS-a je baza podataka o prostoru na koji se GIS odnosi. Podaci o prostoru (geometrijske i negeometrijske informacije) prikupljaju se različitim metodama - najčešće geodetskim. Digitalna fotogrametrija, kao savremena geodetska metoda prikupljanja podataka o prostoru, bazira na digitalnoj slici dobijenoj digitalnom kamerom koja je smeštena u različite letelice (avion, satelit, itd.). U radu se prikazuju postupci prikupljanja geoinformacija najsavremenijim poluautomatskim i automatskim metodama na osnovu digitalnih aero i satelitskih snimaka Zemljine površine.

CITATION:

IEEE format

M. Marčeta, “PRIKUPLJANJE INFORMACIJA ZA IZRADU GIS-a METODAMA AUTOMATSKE DIGITALNE FOTOGRAMETRIJE,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 821-825. doi:10.15308/sinteza-2014-821-825

APA format

Marčeta, M. (2014). PRIKUPLJANJE INFORMACIJA ZA IZRADU GIS-a METODAMA AUTOMATSKE DIGITALNE FOTOGRAMETRIJE. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-821-825

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download