Organizacija elektroničkog poslovanja s aspekta mobilne naplate
Abstract:
dr.sc. Milorad Ćupurdija Karlo Kovač mag.ing.el. Ljiljana Ćupurdija bacc.ing.el. ORGANIZACIJA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA S ASPEKTA MOBILNE NAPLATE Sažetak Zbog rastućeg broja korisnika internetskog poslovanja i mobilnih tehnologija u smislu trgovanja elektroničkim sadržajem najpopularniji i najjednostavniji način mikro naplate je postao premium sms i mms servis. Sukladno navedenim trendovima osim tehničkih zahtjeva pojavio se i problem pravne regulative te zaštite krajnjih potrošača i pružatelja usluga. Kako bi smo razjasnili navedene tvrdnje analizirat ćemo strukturu tehničke izvedbe internetskog poslovanje sa aspekta mobilne naplate i normativno pravne regulative elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji.Također na praktičnom primjeru opisati tehničku izvedbu sms premium servisa kao i moguće rizike s kojima se susreću krajnji korisnici i pružatelji usluga odnosno njihovu zaštitu s pravne strane. Ključne riječi – internetsko poslovanje, elektronički sadržaj, pružatelj usluge, korisnik usluge Abstract Because of increasing number of Internet business and mobile technology users regarding to trade of electronic content, most popular and most easiest way of micro-billing are premium sms and mms services. According to the given trends except technical requirements, appeared legislative regulation issue in order to protect end users and service providers. In order to clarify given assertions in this paper is analyzed technical structure of Internet business from the point of mobile biling and normative legal regulation of e-business in Republic of Croatia and European Union. Also, on practical example is described technical design of sms premium services and possible risk of end users and service providers, respectively their protection from the legal point of view. Keywords - Internet business, electronic content, service provider, service users

CITATION:

IEEE format

M. Ćupurdija, K. Kovač, L. Ćupurdija, “Organizacija elektroničkog poslovanja s aspekta mobilne naplate,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 630-634. doi:10.15308/sinteza-2014-630-634

APA format

Ćupurdija, M., Kovač, K., Ćupurdija, L. (2014). Organizacija elektroničkog poslovanja s aspekta mobilne naplate. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-630-634

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download