Razvoj sopstvenog rešenja za kriptografsku zaštitu sa implementiranim modulom za generisanje simetričnog kriptološkog ključa
Abstract:
U ovom radu fokus je stavljen na razvoj sopstvene aplikacije za kriptografsku zaštitu fajlova upotrebom simetričnih šifarskih algoritama (DES, AES). U aplikaciji je implementiran sopstveni modul za generisanje kriptoloških ključeva, zasnovan na vrednostima dobijenim preko pokreta miša. Razvoj modula za generisanje i upravljanje ključevima podvrgnut je teorijsko-informacionoj analizi kakva se očekuje za primene ključeva u ovakve svrhe. Dobijeni rezultati predstavljeni su u uporednom prikazu sa uzorkom preuzetim sa random.org kojim se potvrđuje kvalitet dobijenih ključeva i neizostavne osobine TRNG-a. Deo algoritma koji se odnosi na upravljanje ključevima obezbeđuje siguran način skladištenja. Za mesta skladištenja ključeva predviđeni su hardverski tokeni sa kontrolom pristupa (USB token). Pored razvoja i implementacije navedenih kripto komponenti, stavljen je fokus i na programsku ergonomiju koja obezbeđuje pravilnu upotrebu programa u cilju smanjenja grešaka koje mogu da izazovu određene bezbednosne probleme na strani korisnika. Razvijeno rešenje podjednako se može koristiti kako u privatne tako i u poslovne svrhe.

CITATION:

IEEE format

M. Vujošević, “Razvoj sopstvenog rešenja za kriptografsku zaštitu sa implementiranim modulom za generisanje simetričnog kriptološkog ključa,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 990-994. doi:10.15308/sinteza-2014-990-994

APA format

Vujošević, M. (2014). Razvoj sopstvenog rešenja za kriptografsku zaštitu sa implementiranim modulom za generisanje simetričnog kriptološkog ključa. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-990-994

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download