Status jezika za posebne i akademske namene u visokom obrazovanju u srbiji
Abstract:
Savremeno tržište rada, ali i savremeni oblici poslovanja, u potrazi su za pojedincima koji poseduju ne samo veštine i znanja potrebne za uspešno bavljenje odabranom profesijom, no i one koje se odnose na jezičke obrasce koji se vezuju za datu profesiju, odnosno – jezik struke, a čija upotreba, bez sumnje, dovodi do uspešnije komunikacije u vezi sa svim pitanjima koje data struka postavlja ili na koja odgovara. Upravo iz tog razloga, ne bi li odgovorili na sve zahteve kojima su okruženi, očekuje se da obrazovne institucije, koje su deo sistema visokog obrazovanja, svojim diplomcima, pored znanja i veština u vezi sa užim stručnim oblastima, za koje su se opredelili, omoguće i sticanje znanja u vezi sa jezikom za posebne ili akademske namene. Ovaj rad teži os- vetljavanju statusa engleskog, kao stranog jezika, na univerzitetima u Srbiji, sa posebnim osvrtom na status jezika za posebne i akademske namene. Pored toga što ilustruje trenutnu praksu, a u vezi sa izučavanjem i podučavanjem navedenih fenomena u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji, rad upoređuje navedenu praksu sa modelima koji se primenjuju u zemljama iz okruženja, dok, u zaključku, navodi svojevrsne predloge, koji se odnose na pristup, kao i potrebe jezika struke, odnosno – jezika za akademske namene.

CITATION:

IEEE format

M. Prodanović, “Status jezika za posebne i akademske namene u visokom obrazovanju u srbiji,” in Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2018, pp. 319-323. doi:10.15308/Sinteza-2018-319-323

APA format

Prodanović, M. (2018). Status jezika za posebne i akademske namene u visokom obrazovanju u srbiji. Paper presented at Sinteza 2018 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2018-319-323

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download