Virtualne interaktivne ture kao metod povećanja konkurentnosti destinacija na turističkom tržištu
Abstract:
Pred turizmom, kao delom uslužnog sektora i jednim od generatora privrednog rasta zemlje, stoje brojni izazovi karakteristični za poslovanje u 21. veku. Poslovni imperativ je uključivanje različitih vrsta tehničkih uređaja i brojnih modaliteta informacionih tehnologija u poslovne aktivnosti, kako bi se stekao adekvatan nivo konkurentnosti na turističkom tržištu. Turistička destinacija, pored autentičnosti, adekvatne infrastrukture i efikasnog menadžmenta mora osigurati da će upravo ona dobiti „kupčev dinar“ i tako steći distinktivnu prednost na tržištu koje karakteriše veliki broj konkurenata. Jedan od načina je kreiranje i uključivanje virtualnih interaktivnih tura u marketinške aktivnosti i prihvatanje stava da ovaj vid savremene komunikacije sa potencijalnim gostom u velikoj meri može doprineti povećanju konkurentnosti destinacije na turističkom tržištu, kao i učvršćivanju lojalnih odnosa sa postojećim kupcima, odnosno turistima u destinaciji. Korišćenjem metoda izučavanja postojeće literature, u ovom radu biće analizirane osnovne teorijske odrednice turističke destinacije, ali će biti dat i kratak osvrt na savremene tendencije u turističkoj privredi i načinu na koji pomenute virtualne ture doprinose povećanju konkurentnosti destinacija na turističkom tržištu.

CITATION:

IEEE format

K. Živanović , K. Mrkonja, “Virtualne interaktivne ture kao metod povećanja konkurentnosti destinacija na turističkom tržištu,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 1044-1048. doi:10.15308/sinteza-2014-1044-1048

APA format

Živanović , K., Mrkonja, K. (2014). Virtualne interaktivne ture kao metod povećanja konkurentnosti destinacija na turističkom tržištu. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-1044-1048

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download