UTICAJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA MARKETING U TURIZMU BOSNE I HERCEGOVINE
Abstract:
Rad pod naslovom „Uticaj informacionih tehnologija na marketing u turizmu Bosne i Hercegovine“ se bavi analizom stanja implementiranosti informacionih tehnologija u turizmu jedne konkretne turističke destinacije. U radu se jasno vidi koliki je značaj novih tehnologija u svim aspektima marketinga u turizmu. Kada se kaže u svim aspektima, u stvari se misli na aktivnosti od istraživanja tržišta, preko kreiranja marketing strategija, pa do samih integrisanih marketing komunikacija. Kroz istraživanje institucija i preduzeća turizma Bosne i Hercegovine, koje je realizovano metodom ispitivanja, u radu se dolazi do saznanja kako menadžeri institucija i preduzeća u turizmu, odabrane destinacije, gledaju na koristi od primjene informacionih tehnologija i koliko su one zaista implementirane u turizam Bosne i Hercegovine. Na bazi rezultata pomenutog istraživanja i teorije iz ove oblasti, konačno, izvode se smjernice za njihovu efikasniju primjenu.

CITATION:

IEEE format

B. Rađenović Kozić, “UTICAJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA MARKETING U TURIZMU BOSNE I HERCEGOVINE,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 726-731. doi:10.15308/sinteza-2014-726-731

APA format

Rađenović Kozić, B. (2014). UTICAJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA MARKETING U TURIZMU BOSNE I HERCEGOVINE. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-726-731

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download