Ocenjivanje kvaliteta hotelskih usluga putem interneta
Abstract:
Brojna istraživanja su ukazala na uticaj interneta, pre svega specijalizovanih Web 2.0 portala, na poslovanje hotelskih preduzeća. Neki od od najpoznatijih takvih portala su: Expedia, Booking.com, TripAdvisor i td.. Cilj ovog rada je da ukaže na to da je internet, kao globalna mreža i izvor opšteg znanja, veoma važan instrument kontrole, ocene i provere kvaliteta hotelskog proizvoda. Takođe cilj je da se prikaže na koji način su predstavljeni hoteli iz Srbije na navedenim portalima. Rezultati sprovedenog istraživanja ukazuju na to da je u poslednjih nekoliko godina značajno porastao broj hotela iz Srbije na ovim portalima.

CITATION:

IEEE format

M. Knežević, D. Barjaktarović, P. Obradović, “Ocenjivanje kvaliteta hotelskih usluga putem interneta,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 767-771. doi:10.15308/sinteza-2014-767-771

APA format

Knežević, M., Barjaktarović, D., Obradović, P. (2014). Ocenjivanje kvaliteta hotelskih usluga putem interneta. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-767-771

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download