Kontrola leteće (quad) platforme sa mobilnim uređajima
Abstract:
Ovaj rad predstavlja pregled novog koncepta za moguću primenu pametnih mobilnih uređaja ( smart telefona, tableta ) na polju kontrole embedid uređaja. Praktičan rad koji je urađen (kontrola leteće quad platforme ) predstavljen je u dve ravni. Prva ravan je kontrola leteće platforme sa mobilnih uređaja u definisanom okruženju (postoje komunikacioni uslovi). Drugi plan je percepcija okruženja, održavanje komunikacije kao i bezbednosni sistem same platforme. Rad predstavlja odličnu osnovu za eksperimentalnu nastavu programiranja i robotike. Predložena rešenja zasnovana su na istraživanjima koja su realizovana na pravim modelima.

CITATION:

IEEE format

. Stanković, D. Cvetković, M. Ramičić, Z. Ilić, “Kontrola leteće (quad) platforme  sa mobilnim uređajima,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 980-983. doi:10.15308/sinteza-2014-980-983

APA format

Stanković, ., Cvetković, D., Ramičić, M., Ilić, Z. (2014). Kontrola leteće (quad) platforme  sa mobilnim uređajima. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-980-983

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download