Uticaj informacionih tehnologija na lanac vrednosti i podizanje konkurentnosti preduzeća
Abstract:
Konkurentnost savremenih poslovnih sistema proizilazi iz njihove sposobnosti da na najbolji način koriste informacije i podatke iz njihovog internog i eksternog okruženja, te stoga korišćenje savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija prestavlja imperativ savremenog poslovanja. Na poslovanje preduzeća, pored već poznatih i proverenih strategija za sticanje i održavanje konkurenske prednosti na probirljivom globalnom tržištu, sve veći uticaj imaju informacione tehnologije, koje se stalno unapeđuju, jer doprinose stvaranju novog lanca vrednosti u svim segmentima tog procesa. Autori u ovom radu, prateći savremene tendencije globalnog poslovanja, akcenat pre svega stavljaju na uvažavanje promena koje se dešavaju u lancu stvaranja vrednosti i na značaj primene savremenih informacionih tehnologija da se te promene i valorizuju kroz podizanje konkurentske prednosti. U tom smislu ističu važnost informacionih tehnologija i baza podataka za pravovremeno obezbeđenje potrebnih podataka i prebacivanje nekih aktivnosti iz lanca vrednosti na lokacije gde za njihovu realizaciju postoje bolji ekonomski uslovi poslovanja, čime se stvara osnova ne samo za ukidanje trgovinskih barijera i smanjenje transportnih troškova, već i jeftiniju-racionalniju proizvodnju i efikasnije upravljanje proizvodnjom i poslovanjem, a što su osnovni preduslovi konkurenske sposobnosti preduzeća.

CITATION:

IEEE format

L. Miletić, M. Ničić, R. Ćurčić, “Uticaj informacionih tehnologija na lanac vrednosti i podizanje konkurentnosti preduzeća,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 975-979. doi:10.15308/sinteza-2014-975-979

APA format

Miletić, L., Ničić, M., Ćurčić, R. (2014). Uticaj informacionih tehnologija na lanac vrednosti i podizanje konkurentnosti preduzeća. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-975-979

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download