REALIZACIJA SOFTVERSKOG SISTEMA ZA VIZUELNU SIMULACIJU ALGORITAMA MAŠINSKOG UČENJA
Abstract:
Zbog porasta važnosti algoritama mašinskog učenja koji se koriste u poslovnom odlučivanju, ukazala se potreba za razvijanjem alata koji bi pomogli u njihovom razumevanju obzirom da ovakvi algoritmi često mogu biti komplikovani za teorijsko objašnjavanje. Zbog toga se kao odličan alat za njihovo objašnjavanje pokazalo upravo korišćenje vizuelnih softverskih simulatora. U ovom radu predstavljena je tehnička realizacija jednog takvog simulatora razvijenog da pomogne izučavanje oblasti poslovnog odlučivanja na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum. Simulator poseduje module za stabla odlučivanja, klasterovanje, Naive Bayes i perceptrone.

CITATION:

IEEE format

M. Marković, O. Nikolić, B. Nikolić, “REALIZACIJA SOFTVERSKOG SISTEMA ZA VIZUELNU SIMULACIJU ALGORITAMA MAŠINSKOG UČENJA,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 345-350. doi:10.15308/sinteza-2014-345-350

APA format

Marković, M., Nikolić, O., Nikolić, B. (2014). REALIZACIJA SOFTVERSKOG SISTEMA ZA VIZUELNU SIMULACIJU ALGORITAMA MAŠINSKOG UČENJA. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-345-350

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download