Primena TF/SF eksitacije kod računarskih FDTD simulacija elektromagnetskih polja
Abstract:
U FDTD (Finite Difference Time Domain) računarskim simulacijama elektromagnetskih polja često je potrebno pored tačkastih izvora, čije se polje prostire u svim pravcima numeričkog domena, implementirati i izvore čije se polje prostire samo u jednom pravcu. To se može postići korišćenjem eksitacije polja u vidu TF/SF (Total Field/Scattered Field) incidentnih ravnih talasa. U radu je prikazana primena TF/SF ravnih talasa, koji u osnovi imaju sinusoidalni i Rikerov impuls, a kod 2D FDTD simulacija polja. Prezentovani su numerički rezultati rasejanja polja u slučaju PEC cilindra i slojevite sredine sa gubicima.

CITATION:

IEEE format

B. Gvozdić, D. Đurđević, “Primena TF/SF eksitacije kod računarskih FDTD simulacija elektromagnetskih polja,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 948-952. doi:10.15308/sinteza-2014-948-952

APA format

Gvozdić, B., Đurđević, D. (2014). Primena TF/SF eksitacije kod računarskih FDTD simulacija elektromagnetskih polja. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-948-952

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download