Sistemi preporuke u e-trgovini
Abstract:
Ekspanzivan razvoj informaciono-komunikacione tehnologije i brze novčane transakcije stvaraju utisak da se svet rapidno smanjuje. Roba proizvedena u jednoj zemlji, lako pronalazi kupce u drugoj. Radi se o novom vremenu globalizacije u kojem treba voditi utakmicu sa konkurencijom koja dolazi iz različitih svetskih regiona. U takvoj situaciji neophodno je primenjivati inovacije i rešenja u oblasti elektronskog poslovanja i elektronske trgovine, kako bi efikasnost ekonomske organizacije bila visoka i kako bi kompanija mogla da podnese konkurenciju u novim uslovima. Mnogi od najvećih e-commerce sajtova koriste sisteme za preporučivanje proizvoda da pomognu svojim klijentima da nađu prikladne proizvode za kupovinu. U cilju ostvarivanja osnovne njihove funkcije, sistemi preporuka moraju proceniti i predvideti koji proizvod je za kupca vredan preporučivanja. U radu su opisani sistemi preporuke u elektronskoj trgovini. Prikazana je praktična realizacija sistema za preporučivanje proizvoda u e-trgovini na primeru CMS elektronske prodavnice knjiga Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu. Predstavljen je sveobuhvatan pregled sistema za preporučivanje proizvoda koji predstavlja važno sredstvo e-trgovine a osnovni cilj je podrška donošenju odluka u procesu kupovine.

CITATION:

IEEE format

A. Simović, “Sistemi preporuke u e-trgovini,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 846-852. doi:10.15308/sinteza-2014-846-852

APA format

Simović, A. (2014). Sistemi preporuke u e-trgovini. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-846-852

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download