Novi vid tematskog turizma Španije - Turizam pirinčanih polja
Abstract:
Španija kao turistička destinacija, predstavlja vodeću destinaciju u savremenim turističkim kretanjima. Promena načina života i poslovanja, uticala je i na promenu savremenog turiste, pa je time došlo i do promene u samom razvoju turizma. Masovni turizam koji je bio aktuelan krajem XX i početkom XXI veka, zamenjen je tematskim turizmom. Nekada je termin turistička destinacija obuhvatao čitave regije ili čak države. A sada, u okviru neke regije i države, postoji čitav niz manjih turističkih destinacija i svaka od njih ima svoje karakteristike, kulturu, običaje, svoj način promovisanja, svoj brend i specifični turistički proizvod koji je odlikuje i oko koga se formira poseban vid tematskog turizma. U radu će biti predstavljen razvoj tematskog turizma Španije, sa akcentom na formiranje novih turističkih proizvoda,a time i novih vidova tematskog turizma Španije. Posebno će u radu biti predstavljen Turizam pirinčanih polja Španije, kao nov vid turizma i njegova perspektiva daljeg razvoja.

CITATION:

IEEE format

V. Jovanović, M. Milovanović, “Novi vid tematskog turizma Španije - Turizam pirinčanih polja,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 762-766. doi:10.15308/sinteza-2014-762-766

APA format

Jovanović, V., Milovanović, M. (2014). Novi vid tematskog turizma Španije - Turizam pirinčanih polja. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-762-766

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download