E-learning sistem za grafičku tehnologiju VŠSS Beogradska politehnikaKeywords:
E-learning, webinar


Abstract:
U radu se predstavlja E-learning sistem za predmete grafičke tehnologije VŠSS Beogrdska politehnika. Ovaj sistem je još u razvoju i planira se njegova implementacija u nastavni proces. Cilj rada je da sagledaju pozitivne i negativne strane ovakvih sistema. Takođe želimo da prikažemo i osmišljeni vid komunikacije putem Interneta. Kroz ovaj rad želimo da ukažemo i na određene mogućnosti materijalnih i resursnih ušteda u obrazovanju. U radu se uporedno prikazuju rezultati studenata uzorkovane grupe korisnika kao i studenata koji su nastavu pratili klasičnim putem, čime se dokazuje oprasvdanost uvođenja ovakvog sistema edukacije.

CITATION:

IEEE format

S. Trajković, D. Brkić, D. Radaković, “E-learning sistem za grafičku tehnologiju VŠSS Beogradska politehnika,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 429-432. doi:10.15308/sinteza-2014-429-432

APA format

Trajković, S., Brkić, D., Radaković, D. (2014). E-learning sistem za grafičku tehnologiju VŠSS Beogradska politehnika. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-429-432

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download