GI aspekti kontinualnog praćenja indikatora hazarda na teritoriji Vojvodine
Abstract:
U proteklom periodu detektovano je više desetina požara u zoni Nacionalnog parka Fruška gora, koji su pričinili značajnu materijalnu štetu i skrenuli pažnju javnosti na ranjivost životne sredine. Prepoznatljivi su hronični negativni vodni bilans Vojvodine i višegodišnje suše koji u nanose štetu poljoprivredi . Poljoprivreda je, kao i stanovništvo, takođe ugrožena od plavljenja neregulisanih rečnih tokova. Geoinformatički aspekti prostorno vremenske distribucije pomenutih hazarda na ovoj teritoriji, kao i načini i mogućnosti primene informacionih, satelitskih i komunikacionih tehnologija u što ranijem upozorenju i minimiziranju posledica njihovog nastanka, tema su ovog rada.

CITATION:

IEEE format

S. Popov, D. Sakulski, D. Ćosić, “GI aspekti kontinualnog praćenja indikatora hazarda na teritoriji Vojvodine,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 826-830. doi:10.15308/sinteza-2014-826-830

APA format

Popov, S., Sakulski, D., Ćosić, D. (2014). GI aspekti kontinualnog praćenja indikatora hazarda na teritoriji Vojvodine. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-826-830

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download