Business Continuity and Disaster Recovery i izazov solarnog udara na Srbiju
Abstract:
Kolaps sistema snabdevanja električnom energijom, kao posledice solarnog udara, može paralizovati naciju na duži vremenski period. U ovom radu ćemo objasniti kako ¨Business Continuity i Disaster Recovery¨ mogu da se nose sa ovim izazovom. Vreme koje je potrebno za potpinu revitalizaciju sistema distribucije električne energije zavisi od stepena oštećenosti opreme i specifičnosti opreme vezano za njenu nabavku. Većina opreme za elektrodistribuciju ne proizvodi se u Srbiji i za njihovu nabavku potrebno je vremenski i do godinu dana ili više. Suština ovog dokumenta je registrovano iskustvo zemalja koje su imale solarni udar, analiza konsekvenci na njihovu nacionalnu infrastruktutu esencija zaklučaka koje su te zemlje donele i mere koje su preduzele da bi sanirale katastrofu. Ovaj rad se više fokusira na posledice solarnog udara na nacionalne infrastrukture i kako ¨Busienss Continuity i Disaster Recovery¨ skao naučna oblast može da odgovori ovom izazovu, nego što objašnjava šta se događa kada do solarnog udara dođe.

CITATION:

IEEE format

I. Lavrnić, D. Viduka, “Business Continuity and Disaster Recovery i izazov solarnog udara na Srbiju,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 635-641. doi:10.15308/sinteza-2014-635-641

APA format

Lavrnić, I., Viduka, D. (2014). Business Continuity and Disaster Recovery i izazov solarnog udara na Srbiju. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-635-641

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download