Virtuelno okruženje za praktično učenje grafičkog dizajna na daljinu
Abstract:
Virtuelna realnost i "Web-bazirane" aplikacije pokazale su se kao dobra kombinacija za podršku obrazovanju i to, ne samo u smislu dostupnosti resursa učenja, nego i kao podrška kolaborativnom učenju. U ovom radu opisano je kako se navedene tehnologije koriste za učenje na daljinu, kroz praktičan rad i primenu. Predložena Web aplikacija omogućava izučavanje oblasti kroz interakciju korišćenjem različitih interfejsa, praktično testiranje primenom tutorijala i logičkih igara. Aplikacija predstavlja novi nastavni metod i u konkretnom radu primenjena je na prototip kursa za praktično učenje grafičkog dizajna sa predlogom za primenu i na drugim kursevima. Kreiranje virtuelne laboratorije zasniva se na korišćenju Web tehnologija virtuelne realnosti otvorenog koda. Prikazan metod omogućava 2D i 3D projektovanje u realnom vremenu, komunikaciju i kolaboraciju. Pored zaključaka izvedenih korišćenjem virtuelnih okruženja za "Web-bazirano" obrazovanje, date su predikcije po pitanju daljeg razvoja i budućeg korišćenja virtuelnih edukacionih sistema u praktičnom učenju i testiranju na daljinu.

CITATION:

IEEE format

Z. Kostić, D. Cvetković, A. Jevremović, D. Radaković, I. Franc, “Virtuelno okruženje za praktično učenje grafičkog dizajna na daljinu,” in Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 922-926. doi:10.15308/sinteza-2014-922-926

APA format

Kostić, Z., Cvetković, D., Jevremović, A., Radaković, D., Franc, I. (2014). Virtuelno okruženje za praktično učenje grafičkog dizajna na daljinu. Paper presented at Sinteza 2014 - Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide. doi:10.15308/sinteza-2014-922-926

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download