Current Perspectives on Teaching Language for Specific Purposes Session

Title Authors
KOMPARATIVNA ANALIZA UDŽBENIKA ZA ENGLESKI I ŠPANSKI JEZIK NA NIŽIM GODINAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA NA UNIVERZITETU SINGIDUNUM Valentina Bošković Marković
Maja Veljković Michos
ANGLICIZMI U SPORTU Jovana Radojković
STATUS JEZIKA ZA POSEBNE I AKADEMSKE NAMENE U VISOKOM OBRAZOVANJU U SRBIJI Marijana Prodanović
TEACHING ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES – FROM THEORY TO PRACTICE: CHALLENGES ENCOUNTERED IN ELT AT SECONDARY LEVEL Valentina Gavranović