E-Business in Tourism and Hospitality Industry

Title Authors
THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON TRAVEL AGENTS IN TIMIŞOAR, ROMANIA Cipriana Sava
Adrian Nicolae Mateia
INFORMATION SYSTEMS SUPPORT TO THE HOSPITALITY MANAGEMENT OF NOVI SAD Slobodan Čerović
Slađana Batić
SOCIAL MEDIA AS A TOOL OF DESTINATION MARKETING ORGANISATIONS Jovan Popesku
IMPORTANCE OF SUSTAINABLE TOURISM Marija Kostić
Melita Jovanović Tončev
UTICAJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA MARKETING U TURIZMU BOSNE I HERCEGOVINE Biljana Rađenović Kozić
KREDIBILITET RECENZIJA KVALITETA USLUGE BEOGRADSKIH HOTELA NA PORTALU TRIPADVISOR Saša Mašić
Nikolina Kosar
Lazar Kalmić
SAVREMENE TENDENCIJE U TURIZMU Jasna Stojanović
FACEBOOK TRAVEL RELATED USAGE PATTERNS OF TOURISM STUDENTS Uglješa Stankov
Tamara Jovanović
Vanja Dragićević
ENERGETSKA EFIKASNOST I UPOTREBA OBNOVLJIIVIH IZVORA ENERGIJE U HOTELIJERSTVU Jelica Marković
Ivana Blešić
Milan Bradić
Lukrecija Đeri
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TOURISM Radmila Živković
Jelena Gajić
Ivana Brdar
NOVI VID TEMATSKOG TURIZMA ŠPANIJE - TURIZAM PIRINČANIH POLJA Verka Jovanović
Marina Milovanović
OCENJIVANJE KVALITETA HOTELSKIH USLUGA PUTEM INTERNETA Miroslav Knežević
Dragoljub Barjaktarović
Predrag Obradović
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES APPLICATION IN DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES Vesna Spasić
Angelina Njeguš
Danijel Pavlović
APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS AND INTERNAL CONTROL IN HOTEL BUSINESS Tijana Radojević
Nikica Radović
THE IMPACT OF WEB 3.0 TECHNOLOGIES ON TOURISM INFORMATION SYSTEMS Nikola Minić
Angelina Njeguš
Jelena Tulić Ceballos
MEASURING CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: AN EMPIRICAL STUDY OF THE HOTELS IN THE CAPITAL CITIES OF EUROPE Tijana Radojević
Nemanja Stanišić
Nenad Stanić
Marko Šarac
IMPROVING CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN HOTEL INDUSTRY Dušan Borovčanin
VIRTUALNE INTERAKTIVNE TURE KAO METOD POVEĆANJA KONKURENTNOSTI DESTINACIJA NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU Kristina Živanović
Kristina Mrkonja
ISTRAŽIVANJE DOMINANTNIH STILOVA LIDERSTVA PRIMJENOM LIKERTOVOG MODELA U HOTELSKIM PREDUZEĆIMA Spaso Kuzman