Simulaciona analiza epidemičnih konsenzus algoritama
Abstract:
Cilj ovog rada je simulaciona analiza jednog epidemičnog (engleski epidemic ili gossip) sistema na primeru Tendermint konsenzus tehnologije. Prednosti simulacija u odnosu na eksperimentalnu analizu su relativno jednostavna analiza performansi sistema u LAN i WAN uslovima, kao i za različit broj procesa i za različit nivo povezanosti komunikacione mreže između procesa. Za potrebe simulacione analize u okviru ovog rada implementiran je samo podskup Tendermint konsenzus algoritma koji se odnosi na ponašanje u odsustvu otkaza (engleski failure-free case) i kada je komunikaciona mreža sinhrona i pouzdana (nema gubitaka poruka, engleski message loss), što odgovara normalnom ili uobičajenom radu algoritma (engleski normal case). Fukcionalnosti algoritma za tolerisanje otkaza procesa i periode nepouzdane mrežne komunikacije, kao i odgovarajuć a analiza su van obima ovog rada, i planirani su kao buduć i rad.

CITATION:

IEEE format

N. Milošević, A. Milošević, “Simulaciona analiza epidemičnih konsenzus algoritama,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 609-617. doi:10.15308/Sinteza-2019-609-617

APA format

Milošević, N., Milošević, A. (2019). Simulaciona analiza epidemičnih konsenzus algoritama. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-609-617

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download