Model povezivanja televizijskih studija i mobilna uključenja korišćenjem RTP/TCP protokola
Abstract:
U radu je prikazan jedan model za povezivanje više televizijskih studija i uključenja ekipe sa terena korišećnjem različitih protokola. Ovaj model je implementiran na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Stri- movanje se vrši na serveru koji se nalazi u televiziji na kome je instalirana Wowza platforma i koja sadrži aplikacije za svaki studio sa kojim se vrši razmena i sa ekipom sa terena. Za strimovanje sa terena koristi se mobilni telefon gde se strimovanje obavlja pomoću 3G/4G mreže. Obzirom na to da je korisćenje mobilnih telefona veliko i da se koriste za razne vrste poslova, tako je i gledanje televizije na mobilnim telefonom postao neizbežni trend, sve više postoje aplikacije i softverska rešenja koje taj proces olakšavaju. Kako se prenos oslanja na internet vezu, strim je transkodovan u tri različite rezolucije i pri različitim bitskim protocima. U radu je prikazana ostvarena konekcija i analizirani paketi za sve tri rezolucije, odnosno grafički je prika- zan broj paketa u jednoj sekundi za posmatrani određeni interval, kao i broj izgubljenih paketa.

CITATION:

IEEE format

M. Milošević, V. Maksimović, M. Petrović, B. Jakšić, P. Spalević, “Model povezivanja televizijskih studija i mobilna uključenja korišćenjem RTP/TCP protokola,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 519-525. doi:10.15308/Sinteza-2019-519-525

APA format

Milošević, M., Maksimović, V., Petrović, M., Jakšić, B., Spalević, P. (2019). Model povezivanja televizijskih studija i mobilna uključenja korišćenjem RTP/TCP protokola. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-519-525

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download