Primena metoda višekriterijumske analize u odabiru kandidata za rad u turističkoj privredi
Abstract:
U ovom radu fokus je na primeni najzastupljenijih višekriterijumskih metoda odlučivanja (Multi-Criteria Decision Making, MCDM) u cilju rešavanja pro- blema izbora kadrova. U okviru naučnih disciplina, kao što su Operaciona istraživanja i Teorija odlučivanja, razvijene su mnogobrojne metode i alati pomoću kojih se na validan i kvalitetan način, u mnoštvu podataka koji prate svako lice, a na osnovu višekriterijumskih zahteva koje ima poslovni subjekt, dolazi do optimalne selekcije i izbora kadrova. Jedan od takvih metoda je i MCDM metod koji ima svoje varijacije kao što su: višestruko objektivno odlučivanje (Multi-Objective Decision Making, MODM) i teorija višestrukih atributa (Multi-Attribute Utility Theory, MAUT) iz koje proističe donošenje odluke sa više atributa (Multi-Attribute Decision Making, MADM). Postoje razne implementacije MCDM modela kroz različite alate koji se mogu koristiti bilo pojedinačno ili kombinovati u mrežu hibridnog odlučivanja. Neki od tih alata su metod analitičkih hijerarhijskih procesa (Analytic Hierarchical Process, AHP), metod analitičkih mrežnih procesa (Analytic Network Process, ANP), metode rangiranja rezultata (npr. PROMHETEE i ELECTRE) i metode kompromisa (npr. TOPSIS i VIKOR).

CITATION:

IEEE format

A. Štilić, A. Njeguš, “Primena metoda višekriterijumske analize u odabiru kandidata za rad u turističkoj privredi,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 505-510. doi:10.15308/Sinteza-2019-505-510

APA format

Štilić, A., Njeguš, A. (2019). Primena metoda višekriterijumske analize u odabiru kandidata za rad u turističkoj privredi. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-505-510

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download