Upotreba savremenih softverskih rešenja u pripremi i obuci za reagovanje u vanrednim situacijama
Abstract:
Vanredne situacije, izazvane elementarnim nepogodama ili tehničko – tehno- loškim nesrećama, sve su češća pojava, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Bilo koji oblik vanredne situacije sa sobom donosi i određene posledice u vidu ljudskih žrtava i materijalne štete. Pored toga, u većini situacija ostaju i posledice za čije je otklanjanje potreban duži vremenski period tokom faze asanacije i uspostavljanja uslova za život koji su bili aktuelni pre nego što je do vanredne situacije i došlo. U trenutnim uslovima, različiti oblici uprav- ljanja nastoje da minimiziraju negativan uticaj vanrednih situacija izazvanih prirodnim ili ljudskim delovanjem. Jedan od načina jeste priprema i obuka subjekata i snaga koji su aktivno uključeni u pružanje odgovora, kao i stanov- ništva koje se nađe u opasnosti. Postoje različiti vidovi obuke, od onih koje uključuju višednevni progam i veliki broj učesnika, do individualnih modela namenjenih specifičnim korisnicima. Pored toga, uočena je potreba da se polaznicima obuke približe realne okolnosti u kojima se mogu naći u slučaju različitih rizika i opasnosti. Kao vrlo korisno sredstvo pokazala se upotreba savremenih softverskih rešenja u cilju simulacije vanrednih situacija. Kroz upotrebu različitih softvera polaznici obuke ili treninga mogu steći utisak kako izgleda kada se u realnosti dogodi, zemljotres, poplava, požar, hemijski akcident, ili neki drugi oblik elementarne nepogode ili tehničko – tehnološke nesreće. Aktuelno, u savremenim trening centrima čija je misija priprema stanovništva i operativnih snaga za reagovanje u vanrednim situacijama, sve više su u upotrebi savremena softverska rešenja koja simuliraju različite oblike vanrednih situacija i time pomažu u pripremi i obuci kako operativnih snaga, tako i različitih nivoa stanovništva.

CITATION:

IEEE format

M. Milenković, D. Kekic, D. Glavaš, D. Marković, “Upotreba savremenih softverskih rešenja u pripremi i obuci za reagovanje u vanrednim situacijama,” in Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2019, pp. 430-435. doi:10.15308/Sinteza-2019-430-435

APA format

Milenković, M., Kekic, D., Glavaš, D., Marković, D. (2019). Upotreba savremenih softverskih rešenja u pripremi i obuci za reagovanje u vanrednim situacijama. Paper presented at Sinteza 2019 - International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research. doi:10.15308/Sinteza-2019-430-435

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download